GEO VERBANCK    


In 1913 werd het monument ter ere van de gebroeders Hubert en Jan Van Eyck nabij het koor van de Sint-Baafskathedraal te Gent opgericht. De plek had uiteraard alles te maken met de nabijheid van het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, namelijk het Lam Gods, dat in de Vijdkapel opgesteld stond. Het monument werd onder een grote toeloop plechtig ingehuldigd door koning Albert I. De realisatie ervan was enkel mogelijk dankzij talrijke giften van particulieren en instellingen, maar ook van "bevriende mogendheden". Van al die landen werden de wapenschilden op de hardstenen sokkel van het monument aangebracht. Honderd jaar later waren de bronzen beelden aan herpatineren toe, kon de hardstenen sokkel een grondige reinigingsbeurt verdragen en moesten de geëmailleerde wapenschilden flink gerestaureerd worden. Beeldengroep en sokkel prijkten al in 2014 als nieuw. Recent werden eindelijk de wapenschilden opnieuw aangebracht. De kleuren zijn opgefrist, de emaillaag is vernieuwd. Het gerestaureerde monument kan alweer in zijn volle glorie voor vele jaren de horden buitenlandse toeristen trotseren. Jammer dat zij nergens een plaatje vinden met de naam van het monument en die van de beeldhouwer en de architect. Onze dank gaat uit naar de Stad Gent en zijn dienst Monumentenzorg en Architectuur voor het puike werk.

Anthony Demey, Stichting Geo Verbanck, 21 mei 2015.