Anthony Demey (°1951) is licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (Universiteit Gent) en startte 1975 zijn beroepsloopbaan in de sector van de monumentenzorg. Tot 1982 werkte hij mee aan het inventarisatieproject “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen”. Van 1982 tot 1989 was hij secretaris van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Hij was tevens docent aan het toenmalige Postgraduaat Monumenten- en Landschapszorg (Henry van de Velde-Instituut, Antwerpen) en aan de afdeling Conservatie en Restauratie (Koninklijke Academie en Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Antwerpen), thans deel uitmakend van de Artesis Hogeschool Antwerpen. Hij werkte gedurende drieëntwintig jaar bij de Provincie Oost-Vlaanderen, waar hij in 2001 diensthoofd werd van de dienst Erfgoed en op 1 januari 2013 met pensioen ging. Hij zette zich intens in voor het onderzoek en de valorisatie van de verschillende kunstuitingen tijdens het interbellum.
Hij is auteur en medeauteur van talrijke boeken, brochures en artikels over cultureel erfgoed.
In 1995 realiseerde hij in het Provinciehuis in Gent een grote overzichtstentoonstelling van het oeuvre van de Gentse beeldhouwer Geo Verbanck en publiceerde hij een monografie over de kunstenaar, in de reeks Kleine Cultuurgidsen, uitgegeven door het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
Sedertdien publiceerde hij in 2001 een fotobox met inleidende tekst over Geo Verbanck en in datzelfde jaar een kunstmap over het beeld “Het Leven Tegemoet”. In 2003 verscheen van zijn hand de volledige catalogus van Verbancks kunstmedailles. Geregeld wordt hij gevraagd voor voordrachten over het leven en werk van Geo Verbanck en tijdgenoten.

terug naar hoofdpagina