TENTOONSTELLINGEN

 

 

 

2017 - Geo Verbanck in Villa De Bondt


Geo Verbanck wordt op 28 februari 1881 te Gent geboren en schrijft zich in 1897 in aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van zijn geboortestad. Hij volgt de lessen in de beeldhouwkunst en wordt een gerenommeerd beeldhouwer, wiens productie tijdens het Interbellum hoge toppen scheert.
Jan-Albert De Bondt wordt op 22 augustus 1888 te Gent geboren en schrijft zich in 1906 in aan diezelfde academie. Hij wordt architect en creëert een resem gebouwen van uitmuntende architecturale kwaliteit.
Geen van beiden was nochtans voorbestemd om te worden wat hij geworden is.
In de levensloop van beide door en door Gentse kunstenaars vinden we talrijke parallellen. Beiden hebben het tijdens hun jeugdjaren niet breed gehad, waardoor zij om den brode moesten gaan werken. Gestimuleerd door derden schrijven zij zich in aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Na schitterende studies worden beiden ingezet voor bepaalde facetten van de Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent. Beiden worden in 1924 benoemd tot leraar aan hun academie en beiden krijgen zij er de leiding van: Geo Verbanck van 1935 tot 1937, Jan-Albert De Bondt van 1939 tot 1944. Beiden hebben samengewerkt met de Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene. Beiden zijn door de minister benoemd tot lid van het Oost-Vlaams Comité van Briefwisselende leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Voldoende raakvlakken dus om het opnieuw samenbrengen van deze uitzonderlijke figuren te verantwoorden, al is het maar in deze kortlopende tentoonstelling met hoofdzakelijk minder bekende beeldhouwwerken van Geo Verbanck in De Bondts eigen woonhuis.


 

2016 - Geo Verbanck Medailles 5 tot 30 september 2016 Bank van de Arbeid Gent

Ter gelegenheid van het 34ste wereldcongres van Fidem, Fédération Internationale de la Médaille d'Art, werd de tentoonstelling 'Geo Verbanck Medailles' opgezet.
Fidem bracht 150 deelnemers uit 33 landen op de been en wij verwelkomden hen met onze expo en een vernieuwde catalogus voorzien van Engelse teksten.

De foto's werden verdeeld als volgt:
- Voorbereidingen
- Rondgang
- Opening door Anthony Demey, bestuurder Stichting Geo Verbanck en Mevrouw Martine De Regge, Lid van het college van Burgemeester en Schepenen van Gent.
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging.
- Geo Verbanck goes international
- Open Monumentendag SoGent verwelkomde meer dan 800 bezoekers die in groepen werden rondgeleid.

Enkele aanwezigen op de opening: De heer Philip Attwood, voorzitter Fidem; de heer Herman Balthazar, eregouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen; Karel Verbanck, jongste zoon van Geo Verbanck; mevrouw wwe. Wim Verbanck, de heer en mevrouw Bjørn en Sylvia Verbanck, mevrouw Barbara Dubaere, SoGent; de heer Jo Rombouts, diensthoofd Dienst Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen; de heer Jacques Vander Stricht, eredirecteur brouwerij Excelsior; de heer en mevrouw P. Staes, vriend Stichting Geo Verbanck; de heer en mevrouw D. Vermeulen, designer; de heer en mevrouw W. Rouquart, kunstverzamelaar; de heer en mevrouw L. Voet, kunstverzamelaar; de heer Norbert Poulain, voorzitter Interbellum; de heer en mevrouw Albert De Graeve, Gandante; de heer Frank Kelem, beheerder Graffito; de heer dr. G. Stautemas, verzamelaar; mevrouw Lea Vandenbruaene, Fleur de Coin...

2011 - Tentoonstelling Geo Verbanck April 2011 Museum voor Schone Kunsten Gent

Het Museum voor Schone Kunsten van Gent geleid door conservator Robert Hoozee opent een Dossiertentoonstelling ter gelegenheid van de 50ste verjaring van het overlijden van
meester beeldhouwer Geo Verbanck.
Er wordt een volledige zaal gevuld met eigen collectiestukken.
De Stichting schonk ter dezer gelegenheid 9 kunstmedailles.
Anthony Demey viel de eer te beurt de expo te openen met een voordracht.

2003 - Medailles Geo Verbanck - Galerie St.-John, Bij St.-Jacobs 15a, 9000 Gent - 7 tot 21 september 2003

Er werd een inventaris van het numismatische oeuvre van Geo Verbanck gepubliceerd na 15 jaar opzoek- en verzamelwerk.
Bij de voorstelling aan het publiek kon een expo niet ontbreken.
De familie Steel van galerie St-John in Gent stelde hun premissen ter beschikking en op 6 september 2003 werd het boek feestelijk en onder grote belangstelling op de kunstmarkt gebracht.
"Medailles Geo Verbanck" is geschreven door Anthony Demey in de reeks kleine cultuurgidsen van de provincie Oost-Vlaanderen.

1995 - Grote retrospectieve Geo Verbanck - Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent - 8 september tot 8 oktober 1995

Op initiatief van het provinciebestuur werd in 1995 een retrospectieve tentoonstelling over het oeuvre van Geo Verbanck georganiseerd in de grote zaal van het oude provinciegebouw.
Hij was immers de kunstenaar die de ornamenten aan het gebouw heeft verzorgd in samenwerking met architect Valentin Vaerwyck.
Anthony Demey schreef een gedocumenteerde monografie " Geo Verbanck, beeldhouwer" die het leven en werk van deze kunstenaar in de schijnwerpers brengt.

1991 - Tentoonstelling Geo Verbanck, 't Toreken, Vrijdagmarkt 33, 9000 Gent - 31 mei tot 30 juni

In het ontmoetingscentrum van de KBC op de Vrijdagmarkt in Gent had 30 jaar na Verbancks overlijden voor het eerst een grote postume overzichtstentoonstelling plaats.
Zowat alle aspecten van het oeuvre kwamen aan bod:
De vrouw, het kind, de dans, portretten, numismatiek, schetsen, toegaste kunst en documenten.
Organisatie: Koninklijke en soevereine gilde van Sint Joris, Gent.
Robert Verbanck (1911-2003), oudste zoon van de kunstenaar, was nauw bij de verwezenlijking betrokken.